حافظ شناسی
دیوان غزلیات حافظ شیرازی

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبی ست

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبی ست
زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی ست
پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن
بسوخت عقل ز حیرت که این چه بلعجبی ست
در این چمن گل بی خار کس نچید آری
چراغ مصطفوی با شرار بولهبی ست
سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد
که کام بخشی او را بهانه بی سببی ست
به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط
مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنبی ست
جمال دختر رز نور چشم ماست مگر
که در نقاب زجاجی و پرده عنبی ست
دوای درد خود اکنون از آن مفرح جوی
که در صراحی چینی و ساغر حلبی ست
بیار می که چو حافظ هزارم استظهار
به گریه سحری و نیاز نیشبی ست

تعبیر:
در کاری به رقابت پرداخته ای ولی پشت پرده کار اجام می دهی. نکند که در این راه خوی دیو پیدا کنی و فرشته بودن را فراموش کنی. هیچ گلی بی خار نیست، تو هم مستثنی نیستی. کار دیگران را بی ارزش نکن تا کار خودت پر بهاء شود که این دور از ادب است.

قبلی: روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

بعدی: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

علاقمندی ها


ساقیا آمدن عید مبارک بادت (40)اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را (36)رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید (34)روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست (29)دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود (23)دارای جهان نصرت دین خسرو کامل (23)دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما (22)گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید (22)چرا نه در پی عزم دیار خود باشم (22)الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها (20)

پر بازدید ترین ها


ساقیا آمدن عید مبارک بادت (12239)اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را (12201)رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید (12097)الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها (11990)دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما (11896)روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست (11850)دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود (11763)رونق عهد شباب است دگر بستان را (11696)گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید (10861)شممت روح وداد و شمت برق وصال (9689)

انتخاب تصادفی


مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد (8955)گل بی رخ یار خوش نباشد (8921)مسلمانان مرا وقتی دلی بود (8888)عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی (8958)از من جدا مشو که توام نور دیده‌ای (9049)سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی (9051)ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی (9130)دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش (9129)کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت (8827)کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش (9003)
الکسا