حافظ شناسی
دیوان غزلیات حافظ شیرازی

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی ست

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی ست
حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی ست
مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او
عکس خود دید گمان برد که مشکین خالی ست
می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش
گر چه در شیوه گری هر مژه‌اش قتالی ست
ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر
وه که در کار غریبان عجبت اهمالی ست
بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد
که دهان تو در این نکته خوش استدلالی ست
مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد
نیت خیر مگردان که مبارک فالی ست
کوه اندوه فراقت به چه حیلت بکشد
حافظ خسته که از ناله تنش چون نالی ست

تعبیر:
زیاد عجله می کنی، هر چند که همه می دانند چه روزهای سختی را پشتسر می گذاری. همگان ظاهر را می بینند پس برای حفظ آبرو ظواهر را حفظ ک. بسیار بی تجربه ای اما ادعای با تجربه بودن می کنی. کاری نکن که انگشت نما شوی، تو جوهر خوبیبرای کار داری همین مسئله باعث م شود تو به مراد برسی و تن خسته ات التیام پیدا کند.

قبلی: یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

بعدی: کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

علاقمندی ها


ساقیا آمدن عید مبارک بادت (40)اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را (36)رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید (34)روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست (29)دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود (23)گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید (22)چرا نه در پی عزم دیار خود باشم (22)دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما (21)دارای جهان نصرت دین خسرو کامل (21)

پر بازدید ترین ها


ساقیا آمدن عید مبارک بادت (11418)اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را (11356)رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید (11305)الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها (11187)دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما (11113)روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست (11022)دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود (10949)رونق عهد شباب است دگر بستان را (10845)گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید (10100)

آمار سایت


بازدید این صفحه
8,357
بازدید امروز
30,821
بازدیدکننده امروز
11,718
فال امروز
12
بازدید کل
19,417,522
بازدید کننده کل
6,069,874
فال کل
1,854,766