غزلیات خواجه حافظ شیرازی
حافظ شناسی
دیوان غزلیات حافظ شیرازی

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست « غزل 57 دیوان حافظ »


آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست
چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست
گر چه شیرین دهنان پادشهانند ولی
او سلیمان زمان است که خاتم با اوست

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست « غزل 58 دیوان حافظ »


سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست
نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر
نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست
صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد
که چون شکنج ورق‌های غنچه تو بر توست

دارم امید عاطفتی از جناب دوست « غزل 59 دیوان حافظ »


دارم امید عاطفتی از جناب دوست
کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست
دانم که بگذرد ز سر جرم من که او
گر چه پریوش است ولیکن فرشته خوست
چندان گریستم که هر کس که برگذشت
در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست

این پیک نامور که رسید از دیار دوست « غزل 60 دیوان حافظ »


این پیک نامور که رسید از دیار دوست
آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست
خوش می‌دهد نشان جمال و جلال یار
خوش می‌کند حکایت عز و وقار دوست
دل دادمش به مژده و خجلت همی‌برم
زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست « غزل 61 دیوان حافظ »


صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست
به جان او که به شکرانه جان برافشانم
اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست « غزل 62 دیوان حافظ »


مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست
زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست « غزل 63 دیوان حافظ »


روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست
هرچند دورم از تو که دور از تو کس مباد
لیکن امید وصل توام عن قریب هست

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبی ست « غزل 64 دیوان حافظ »


اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبی ست
زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی ست
پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن
بسوخت عقل ز حیرت که این چه بلعجبی ست
در این چمن گل بی خار کس نچید آری

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست « غزل 65 دیوان حافظ »


خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
پیوند عمر بسته به موییست هوش دار

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست « غزل 66 دیوان حافظ »


بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری ست
در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
چه جای دم زدن نافه‌های تاتاری ست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
که مست جام غروریم و نام هشیاری ست

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست « غزل 67 دیوان حافظ »


یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست
حالیا خانه برانداز دل و دین من است
تا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی ست « غزل 68 دیوان حافظ »


ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی ست
حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی ست
مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او
عکس خود دید گمان برد که مشکین خالی ست

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست « غزل 69 دیوان حافظ »


کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست
در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست
چون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینان
همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست
روی تو مگر آینه لطف الهیست
حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست
نرگس طلبد شیوه چشم تو زهی چشم
مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست

مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست « غزل 70 دیوان حافظ »


مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست
اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد
گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست
بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی
طایر سدره اگر در طلبت طایر نیست
34567

علاقمندی ها


ساقیا آمدن عید مبارک بادت (40)اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را (36)رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید (34)روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست (29)دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود (23)دارای جهان نصرت دین خسرو کامل (23)دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما (22)گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید (22)چرا نه در پی عزم دیار خود باشم (22)الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها (20)

پر بازدید ترین ها


ساقیا آمدن عید مبارک بادت (12234)اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را (12199)رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید (12095)الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها (11985)دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما (11893)روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست (11846)دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود (11761)رونق عهد شباب است دگر بستان را (11692)گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید (10858)شممت روح وداد و شمت برق وصال (9684)

انتخاب تصادفی


باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش (9053)روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست (11846)به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم (8909)زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست (9212)ما درس سحر در ره میخانه نهادیم (9052)صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش (8998)آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت (8816)بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی (9175)عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام (9038)لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است (9578)
الکسا